Kupite bilo koje Pionirove proizvode
na jednom fiskalnom računu u vrednosti
od najmanje 500 RSD
Pošalji SMS na 3322 sa jedinstvenim
BI brojem fiskalnog računa,
imenom, prezimenom, mestom prebivališta
ili se prijavi putem web stranice
www.pionir.rs/nagradnaigra/
Sačuvajte fiskalni račun
do kraja nagradne igre

Nagradna igra traje 20.11-19.12.2019.