На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 93/2012. – др. Закон, 30/2018 и 95/2018), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“ број 129/04) и Одлуке Директора од 29.10.2019.године утврђена су:


PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„ВЕЛИКА ПИОНИР НАГРАДНА ИГРА“

Овим правилима Приређивач приређујеуку наградну игру у роби и услугама под називом „ВЕЛИКА ПИОНИР НАГРАДНА ИГРА“ у даљем тексту: НАГРАДНА ИГРА), те ова правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

Члан 1.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
PIONIR Д.О.О. БЕОГРАД
Пожешка 65б,
11000 БЕОГРАД
Матични број: 17450689 ПИБ:102248114
Законски заступник: Мирољуб Алексић, директор

Члан 2.

Наградна игра се приређује под називом „ВЕЛИКА ПИОНИР НАГРАДНА ИГРА“

Члан 3.

Циљ приређивања наградне игре је промоција Пионирових производа и награђивање верности потрошача и позитиван утицај на кретање продаје у свим трговинским радњама на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије).

Члан 4.

Наградна игра у роби и услугама „ВЕЛИКА ПИОНИР НАГРАДНА ИГРА“ приређује се у периоду од 20.11.2019.године до 19.12.2019.године, закључно са извлачењем добитника.

Наградна игра ће се приређивати на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у свим трговинским радњама.

Члан 5.

У наградној игри право учествовања имају пунолетна физичка лица (изнад 18 година) са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) која прихватају правила Наградне игре.

Члан 6.

Право учешћа у наградној игри и могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица са прибивалиштем у РС (без територије Косова и Метохије) изнад 18 година, која у периоду трајања наградне игре у свим трговинским радњама на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије), остваре куповину било којег Пионировог производа у вредности од најмање 500 динара на једном рачуну.

За учешће у наградној игри:

 1. Учесник је дужан да пошаље СМС поруку на број 3322, у периоду од 20.11.2019.године од 00:00 часова до 19.12.2019. године у 12 часова, са следећом садржином:

  БИ број са фискалног рачуна(размак)ИМЕ(размак)ПРЕЗИМЕ(размак)МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА(пример: 771835 Петар Петровић Београд) на број 3322, а цене поруке су као у редовном саобраћају (МТС 3,60, Теленор 3,60 и ВИП 3,48 динара) и сачувају оригинал или копију рачуна и исечак као доказ о куповини.

  Фискални рачун, чији се Би број шаље мора да буде издат у периоду трајања наградне игре уз испуњавање осталих критеријума наградне игре.
  Јединствен БИ број са фискалног рачуна може бити послат СМС-ом само са једног телефонског броја.

  Сваки пунолетни учесник наградне игре има право да пошаље неограничен број СМС порука, уз услов да се у сваком појединачном случају ради о другом броју фискалног исечка и да се то дешава у периоду трајања наградне игре.
 2. Услов за учествовање у наградној игри путем WEB сервиса је следећи

  На предвиђеном месту на сајту www.pionir.rs/nagradnaigra уносе се следећи подаци:Би број име и пезиме, место пребивалишта и број телефона. Током уноса података учесник је дужан да се сагласи да прихвата правила наградне игре и да је сагласан да се његови подаци користе само у сврху наградне игре и да ће бити коришћени у складу са Законом о заштити података о личности.

  Један учесник, који се идентификује преко једног телефонског броја, имена, адресе и личних идентификационих података може да освоји само једну награду током целе кампање, без обзира на то колико се пута извуче као добитник са различитим шифрама.

  Учестовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила.
  Учесници могу добити више информација о наградној игри на интернет страници www.pionir.rs/nagradnaigra

  Приређивач је дужан да у потпуности поштује одредбе Закона о заштити података о личности (Сл. Гласник РС бр. 87/2018) те да исте примењује у обради података о личности прикупљених током реализације ове наградне игре.

  Приређивач као руковалац збирке личних података добитника наградне игре, прикупља, бележи, чува обезбеђује и обрађује збирку прикупљених личних података добитника награда, у складу са важећим законским прописима.

  Сви лични подаци биће заштићени применом примерених организационих и техничких мера, те ће се са истима поступити законито у складу са важећим прописима из области заштите личних података.

  Приређивач ће предузети све разумно потребне мере да се лични подаци учесника у наградној игри обрађују и користе на сигуран начин и у сагласности са важећим законским прописима.

  Приређивач може користити име и презиме добитника награда, као и његове фотографије и видео записе који су у вези са учествовањем у Наградној игри и то у промотивне сврхе путем свих медија и без накнаде, у свему у складу са Законом о играма на срећу и Законом о заштити података о личности.

  Добитници су дужни у складу са Правилима наградне игре да потпишу изјаву о преузимању награде, којом ће такође бити потврђено да су упознати са одговарајућим законским одредбама, у супротном губи право на награду.

Члан 7.

Извлачење добитника свих награда вршиће се насумичним, програмским избором из базе података која је сачињена од базе учесника. Прво се извлаче добитници свих награда, а одмах потом и резерве.

За главну награду биће извучене три (3)резерве и за остале награде по пет (5) резерви.

Извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом, коју именује Приређивач.

Tрочлану комисију чине:

двоје запослених компаније KATALYST Д.О.О. БЕОГРАД са седиштем Нови Београд, Студентска број 27/34

 1. Јелена Мирчић-Љушић
 2. Мирјана Пајић и
  један запослени компаније PIONIR Д.О.О. Београд, Пожешка 65б, 11000 БЕОГРАД, Матични број: 17450689, ПИБ:102248114
 3. Небојша Јакшић

Комисија је одредила и резервног члана комисије у случају одсутности или спречености неког члана и то Радмила Мирчић.

Редослед извлачења награда ће се обавити тако да ће бити прво извучене награде почев од седме награде, ПИОНИР ПАКЕТ слатких производа па све до главне нараде, путничког аутомобила –KIA SPORTAGE 1.6 GDI EX FRESH .

О исходу утврђивања добитника води се записник који мора да садржи:

Место и време утврђивања добитника, Датум и број документа надлежног органа о сагласности приређивања наградне игре, Датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, Имена и презимена председника и чланова комисије, Начин утврђивања добитника и Назив и вредност награде добитника.

Записник потписују сви чланови комисије.

Извлачење награда биће обављено у Београду, Булевар деспота Стефана број 15, дана 19. децембра 2019. године у 14 часова.

Члан 8.

НАГРАДЕ ЗА ДОБИТНИКЕ

 1. Главна награда: 1 ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ –KIA SPORTAGE 1.6 GDI EX FRESH –вулканско црвене боје
  Уз возило се добија на поклон комплет обавезне опреме, као и патоснице од велура.
 2. Друга награда: 5 х ЗИМОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ -за две одрасле особе у (Grand hotelu Tornik 5*) 6 дана/5 ноћи на бази полупансиона уз могућност доплате за додатне чланове породице, двоје деце до 6 година у пратњи једног или оба родитеља-гратис.
  Аранжман се не може користити у периоду трајања Нове године и других актуелних пакета.
 3. Трећа награда: 8 х WELLNESS викенд у Врњачкој бањи Хотел Слатина 4*–за две одрасле особе (3 дана /2 ноћења на бази полупансиона уз могућност доплате за додатне чланове породице, неограничена могућност коришћења SPA центра. Ваучери се не могу реализовати у следећим периодима:
  од 28.12.2019.године -12.01.2020.године
  од 14.02.2019.године -17.02.2020.године
  од 17.04.2020.године -20.04.2020.године
  Ваучери важе 6 месеци.
 4. Четврта награда: 30 х електрични шпорет ALFA PLAM
 5. Пета награда:40 х електрични аспиратор ALFA PLAM
 6. Шеста награда: 50 х електрични решо ALFA PLAM
 7. Седма награда:80 х ПИОНИР ПАКЕТ слатких производа

По извлачењу добитника награда, комисија ће проверити валидност пријаве и сматрати важећом само ако садржи:

 1. име и презиме, БИ број рачуна, место пребивалишта , контакт телефон.

Уколико извучена пријава не испуњава неки од услова предвиђених овим правилима, наставља се са извлачењем, односно све док се не извуче пријава која испуњава све услове.

Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима.

Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима и свака наредна замена биће извучена по истом поступку.

Приликом преузимања награде, добитник мора показати оригинал рачуна или копију као доказ куповине и број са рачуна се мора слагати са бројем који је наведен приликом пријављивања за учешће у наградној игри и личну карту као доказ да је добитник пунолетан.

Добитници ће бити обавештени телефонски позивом или СМС-ом да су освојили награду и на који начин ће им иста бити испоручена.

Члан 9.

У наградној игри не могу учествовати запослени у привредном друштву KATALYST Д.О.О. БЕОГРАД са седиштем Нови Београд, Студентска број 27/34, као ни запослени Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо Београд, Пожешка број 65 Б, матични број 17450689, чланови њихове уже породице (брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи запосленог и родитељи брачног друга запосленог ако живе у заједници), друга лица која живе са запосленима у заједничком домаћинству, као ни лица која су у сталном радном односу или на други начин радно ангажована код правних лица која на било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре, и/или извлачењу добитака, и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре. Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере против горе наведених чињеница.

Члан 10.

Укупан број награда је 214 а укупна вредност фонда добитака 3.868.945,51 динара. (словима:тримилионаосамстошездесетосамхиљададеветсточетрдесетпет и 51/100 РСД ) и састоји се од следећих награда:

Наградни фонд

Редни број Врста наград Број комада за награду Цена по јединици поклон пакета у РСД без ПДВа ПДВ 20% по јединици поклон пакета у РСД Укупна вредност по јединици поклон пакета у РСД са ПДВом Укупна вредност наградног фонда у РСД са ПДВом
1. 2 3 4 5(4*20%) 6(4+5) 7(6*3)
Главна награда Путнички аутомобил - KIA
SPORTAGE - вулканско црвена
1 2.052.908,74 410.587,75 2.463.490,49 2.463.490,49
Друга награда ЗИМОВАНЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ
за две одрасле особе
5
20% исхрана 9.801,00
10% услуга ноћења 51.856,05
неопорезиво 1.200,00
20% исхрана 1.960,20
10% услуга ноћења 5.185,60
20% исхрана 11.761,20
10% услуга ноћења 57.041,65
неопорезиво 1.200,00
350.014,25
Трећа награда WELLNESS викенд
у Врњачкој бањи
8
20% исхрана 2.666,66
10% услуга ноћења 16.454,54
неопорезиво 560,00
20% исхрана 533,33
10% услуга ноћења 1.645,45
20% исхрана 3.200,00
10% услуга ноћења 18.100,00
неопорезиво 560,00
174.880,00
Четврта награда Електрични шпорет
ALFA PLAM
30 14.960,00 2.992,00 17.952,00 538.560,00
Пета награда Електрични аспиратор
ALFA PLAM
40 2.960,00 592,00 3.552,00 142.080,00
Шеста награда Електрични решо
ALFA PLAM
50 2.000,00 400,00 2.400,00 120.000,00
Седма награда Пионир пакет
слатких производа
80 832.51 166,50 999,01 79.920,77
УКУПНО У РСД: 3.868.945,51
Skrolujte tabelu levo ili desno

Укупан износ- бруто наградни фонд: 3.868.945,51 динара

Члан 11.

Правила наградне игре биће објављена у дневном листу ''Данас“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, 15 дана пре почетка наградне игре, 05.11.2019.godine и на интернет страници www.pionir.rs/nagradnaigra

Члан 12.

Добитници награда ће на дан извлачења награда бити обавештени телефонски путем, минимум два узастопна дана за редом у различито време (укључујући и тај дан извлачења награда), а уколико се добитник не јави на телефонски позив приређивача, приређивач ће му послати СМС којим ће га обавестити да је добитник награде у овој наградној игри и позвати га да се јави најкасније у року од 1 дана од дана пријема СМС, на телефон приређивача на број 064/6492 990 у времену од 9 сати до 12 сати .

Уколико се добитник награде не јави приређивачу у остављеном року, губи право на награду, која ће бити додељена резервном добитнику, као што је објашњено у члану 8. ових правила.

Код наградних путовања, ако добитник није искористио путовање у назначеном времену, не може га заменити за новац.

При преузимању ваучера за путовање, добитник односно особа коју добитник на то овласти специјално овереним пуномоћјем, потписује изјаву о преузимању награде.

Приређивач ће остварити директан контакт добитника и туристичке агенције за реализацију путовања.

Добитници ће бити обавештени СМС поруком, након чега су дужни да пошаљу фотографију фискалног рачуна са БИ бројем и своју адресу.

Адреса за испоруку награде мора бити на територији Републике Србије, без Косова и Метохије. Добитник ће награду добити на назначену адресу најкасније 30 дана од дана када је податке о адреси доставио приређивачу наградне игре.

Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

Добитник награде мора одмах након обавештавања (а најкасније дан после тога) поруком или е-маилом, да достави приређивачу фотографију фискалног рачуна са БИ бројем који је извучен, а оригинал или фотокопију фискалног рачуна са јединственим редним бројем фискалног рачуна тзв. БИ бројем мора најкасније приликом преузимања ваучера да достави приређивачу, као доказ о извршеној куповини.

У случају да се приређивач одлучи да организује медијску и свечану презентацију доделе награда, добитници би требало да се одазову на исте ради обавештавања јавности о реализацији добијене награде.

Коначан списак са именима добитника биће објављен у дневном листу ''Данас'' по завршетку наградне игре, односнo 30.12.2019.године и на интернет страници www.pionir.rs/nagradnaigra.

Члан 13.

Награде – путовања ће бити уручена лично добитнику награде у просторијама Приређивача, а остале награде ће се испоручити постекспресом, тако што ће добитник потписати званични извештај о примопредаји коју омогући Приређивач, а у ком се помињу сви услови Наградне игре и услови које је потребно испунити око начина преузимања робних награда.

У случају да испоруку награде није могуће постићи из разлога за које сноси одговорност добитник (није могуће ступити у контакт с њима након што су проглашени важећим), биће контактиране резерве по редоследу њиховог извлачења.

Приређивач задржава право да позове резерве, по редоследу извлачења, у случају кад Приређивач има основане разлоге да сматра да је извучени добитник/добитница прекршио/прекршила услове и одредбе ове регулативе, он/она одбија награду, с њим/њом не може да се ступи у контакт у оквиру рока установљеног за предају награде или њега/њу није могуће валидирати као добитника.

Члан 14.

По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Управу за игре на срећу, о резултатима игре, са подацима о добитницима (име и презиме, врста награде и број телефона).

Члан 15.

Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.

Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују неко од правила.

Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане овим Правилима, те да исте ни у ком случају не могу да буду замењене за новац.

Члан 16.

Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 17.

Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази, уколико је дошло до догађаја који има карактер више силе.

Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће привређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.

У случају отказивања или прекида наградне игре, неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у наградној игри, нити ће се наградна игра одржати.

Члан 18.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда, туристичким агенцијама или представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), која је настала као последица учествовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Члан 19.

У случају спора надлежан је суд у Београду.

Члан 20.

Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Mинистра финансија Републике Србије.

Члан 21.

Приређивач се обавезује да сви лични подаци, како учесника наградне игре, тако и добитника награда, могу бити коришћени искључиво у складу са Законом о заштити података и личности („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018).

У Београду, 29.10.2019. године

ЗА ПРИРЕЂИВАЧА
PIONIR ДОО БЕОГРАД