Kupite bilo koje Pionirove proizvode
na jednom fiskalnom računu u vrijednosti
od najmanje 10 KM
Pošaljite SMS poruku na 091-212-408 sa
jedinstvenim brojem fiskalnog računa, imenom,
prezimenom i mjestom prebivališta
Sačuvajte fiskalni račun
do kraja nagradne igre

Nagradna igra traje 20.11-19.12.2019.